XL Procesautomatisering

Projectmanagement
Lead- / projectengineering
Softwaredevelopement
Consultancy
Support
Troubleshooting

Referenties

Hieronder, in willekeurige volgorde, een samenvatting van verrichtte werkzaamheden. Het overzicht geeft een beeld van de mogelijke inzet binnen uw opdracht. Heeft u een specifieke vraag en twijfelt u op basis van CV en onderstaande referenties, aarzel niet en neem contact op. 


Wilt u contact met een van onze klanten? Neem dan eerst contact op met ons, zodat we ervoor kunnen zorgen dat u direct bij de juiste persoon terecht komt én het contact plaatsvind op een moment dat het onze klant gelegen komt. 

Kuijpers Industrie - Automatisering van productieproces

Project engineering

Engineering van een PCS7-systeem voor een productieproces bij Friesland-Campina. 


Imtech Nederland - Automatisering van productieproces

Project engineering (via DWG Automation)

Engineering en testen binnen een PCS7-systeem voor een productieproces bij Philip Morris Holland. 


GDF Suez Energie Nederland / ICT Automatisering Nederland - 24 uurs support

2de lijns support (via ICT Automatisering Nederland)

Op afroep kennis omtrent PCS7-systeem (technisch en functioneel) beschikbaar stellen aan eerste lijns support ten behoeve van een deel van de energiecentrale van GDF Suez Energie Nederland in Rotterdam. 


NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland – Drinkwater Procesautomatisering

Project engineering (via ICT Automatisering Nederland) 

Voorbereiden, enginering en uitvoeren van ombouw het transportsysteem tussen de waterinname in Andijk en de verdeelstations in Beverwijk/Heemskerk en Westerhout. In dit project werd het transportsysteem (wat voorheen door PWN en Waternet werd gebruikt) opgesplitst in twee systemen, waarbij het PWN-deel geautomatiseerd werd met PCS7, gebruikmakende van de Plenty-filosofie voor volautomatische procesvoering. 


Tevens projectengineering voor de realisatie van één controleroom voor besturing van gehele provincie Noord-Holland, middels de PWN-/Dunea-standaard Plenty voor volautomatische procesvoering. 


Geldof / Engicon

Projectleiding / systeemarchitect / engineer  (via ICT Automatisering Nederland & BELLT GCA)

Engineering en projectleiding voor deelproject van een nieuwe energiecentrale van GDF Suez Energie Nederland (via Geldof, Tractebel, Electrabel) in Rotterdam. 


Theaterwerkplaats Tiuri

Systeembeheer / webmaster

Systeembeheer en eerstelijns support ten aanzien van door medewerkers gebruikte systemen. Tevens beheren en aanpassen van (een deel van) de websites die gelieerd zijn aan deze organisatie. 

Om het systeem beheersbaar te houden het verouderde serverlandschap vervangen door Office 365 diensten en een server voor beide locaties (Breda / Roosendaal). 


Waternet - PA Beheer

Consultancy / projectengineer 

Inventarisatie uitvoeren op de bestaande procesautomatisering bij rioolwaterzuiveringen als voorbereiding op overdracht van decentraal beheer naar centraal beheer. 

Updaten van procesautomatisering van een afvalwaterzuivering naar aanleiding van een eerdere inventarisatie. Adviserende en consulterende rol voor het PA-beheer-team inzake nieuwe (PCS7-)projecten. En het inrichten van systeembeheer op deze installatie. 


Philip Morris Holland

Engineering / consultancy / projectleiding (via BELLT GCA)

Engineering voor diverse projecten en daarnaast onderhoud/beheerstaken/consultancy. 


Lawter Kallo

Projectleiding en engineering (via BELLT GCA)

Engineering voor project, waaronder implementatie van Siemens Burner Technology.


LC Engineers & Consultants / VTTI / ETT

Consultancy  (via BELLT GCA)

Consultancy inzake PCS7 voor projecten ETT3 / ETT3A. 


JOA Projects

Engineering en consultancy  (via BELLT GCA)

Op consultancy-basis meewerken aan ontwikkeling van (experimentele) proefopstelling voor een gepatenteerd nieuw systeem in Siemens S7. 


Heerema Marine Contractors (op SSCV Thialf)

Application Engineer  (via BELLT GCA)

Engineering voor uitbreiding van CCSV Thialf.


GE-Plastics / SABIC Innovative Plastics

Application Engineer (via BELLT GCA) 

Uitvoering van projecten, real-time support, storingsanalyse, systeembeheer, systeemonderhoud, en callout-service. 


Philip Morris Holland

Technician en Proces Control Technician (in vaste dienst) 

In vaste dienst bij Philip Morris Holland, storingsdienst en maintenance in op grote schaal toegepaste PLC en DCS systemen.